Ledarskap
Ledarskap

Ledarens utmaning

Allt fler ledare och chefer känner sig stressade och otillräckliga.  Mer och mer tid går åt till möten, och projekt medan vi lägger mindre än 5 % av vår tid på aktiv coaching av våra medarbetare. Samtidigt visar undersökningar  att det som efterfrågas allra mest av en chef, och som samtidigt visar en tydlig koppling till trivsel, positiv utveckling och längre anställningar är just: NÄRVARO, TYDLIGHET OCH FEEDBACK

För att driva de förändringar ni behöver, krävs en närvaro och uppföljning av ledare på plats. 

Vi hjälper er vässa och utveckla era coachingverktyg och säkerställer att ni får önskad effekt.  

 

Ledarens utmaning

Allt fler ledare och chefer känner sig stressade och otillräckliga.  Mer och mer tid går åt till möten, och projekt medan vi lägger mindre än 5 % av vår tid på aktiv coaching av våra medarbetare. Samtidigt visar undersökningar  att det som efterfrågas allra mest av en chef, och som samtidigt visar en tydlig koppling till trivsel, positiv utveckling och längre anställningar är just: NÄRVARO, TYDLIGHET OCH FEEDBACK

För att driva de förändringar ni behöver, krävs en närvaro och uppföljning av ledare på plats. 

Vi hjälper er vässa och utveckla era coachingverktyg och säkerställer att ni får önskad effekt.  

 

Våra verktyg

Våra verktyg

Vi kan bl.a hjälpa er med att: 

  • få mer tid att LEDA och arbeta med dina medarbetares utveckling genom en tydlig arbetsstruktur, nyckeltal och handlingsplan. 
  • TRÄNA på att ge tydlig återkoppling i vässade one2one och medarbetarsamtal 
  • bli bättre på att anpassa ditt ledarskap utifrån varje medarbetares behov (Situationsanpassat ledarskap, SL II) 
  • skapa och stimulera individuell utveckling och bättre samarbete inom teamen med stöd av beteende och drivkraftsanalyser (DISC &  Moroten) 
  • få fördjupad insikt av hur ditt ledarskap fungerar och uppfattas,  genom en 360-graders analys. 
VÅRT ARBETSSÄTT

VÅRT ARBETSSÄTT

Att arbeta in förändringar i vardagen måste få ta lite tid. Vi brukar därför paketera följande steg:

  1. Förstudie där vi tillsammans diskuterar igenom utmaningar och önskat resultat
  2. Vi varvar teori och praktik i olika block, där vår styrka ligger i att skapa gemensamma insikter och samsyn. Vi lägger också fokus på att få möjlighet att omsätta insikter till praktisk träning, i simulerade miljöer. 
  3. Hemläxa med tillämpning i verkligheten. 
  4. Uppföljning, analys och reflektion. 

Vi arbetar både gruppvis med ledare såväl som individuellt. 

Vi åtar oss också interimsuppdrag. 

Ledarens utmaning