Kundservice
Kundservice

Service vs Försäljning

På många företag håller  kundserviceorganisationen på att bli den viktigaste säljkanalen. När NIX ökar och de  målgrupper som går att bearbeta aktivt minskar, behöver man ta vara på de kunder som själva tar egen kontakt. Säljmål sätts och förväntan på resultat stiger. Samtidigt känner många medarbetare sig obekväma i att börja presentera erbjudanden som kunden inte själv frågat efter, vilket ofta gör att det kommer en hastig fråga i slutet på samtalet, när kunden precis ska lägga på.

Vi kan hjälpa er i processen att gå ifrån reaktiv service till proaktiv merförsäljning. Genom en tydlig samtalsstruktur kommer möjligheten till merförsäljning ifrån ett etablerat förtroende som sätts ifrån start i samtalet och byggs vidare genom rätt frågor under ärendehantering och behovsanalys. 

Och det innebär inte att samtalen faktiskt behöver bli längre. Genom bättre samtalsstyrning och att leda samtalen kommer resultaten att öka, samtidigt som kundernas förtroende för er höjs. 

Kundservice

Service vs Försäljning

På många företag håller  kundserviceorganisationen på att bli den viktigaste säljkanalen. När NIX ökar och de  målgrupper som går att bearbeta aktivt minskar, behöver man ta vara på de kunder som själva tar egen kontakt. Säljmål sätts och förväntan på resultat stiger. Samtidigt känner många medarbetare sig obekväma i att börja presentera erbjudanden som kunden inte själv frågat efter, vilket ofta gör att det kommer en hastig fråga i slutet på samtalet, när kunden precis ska lägga på.

Vi kan hjälpa er i processen att gå ifrån reaktiv service till proaktiv merförsäljning. Genom en tydlig samtalsstruktur kommer möjligheten till merförsäljning ifrån ett etablerat förtroende som sätts ifrån start i samtalet och byggs vidare genom rätt frågor under ärendehantering och behovsanalys. 

Och det innebär inte att samtalen faktiskt behöver bli längre. Genom bättre samtalsstyrning och att leda samtalen kommer resultaten att öka, samtidigt som kundernas förtroende för er höjs. 

Kundservice

Nöjda kunder lönar sig!

Allt fler företag mäter hur deras service upplevs av kunden. Anledningen är enkel. Det finns undersökningar som visar att 1 procentenhets förbättrad kundnöjdhet leder till 5 % ökad lönsamhet

Nöjdare kunder är mer lojala och mer benägna att göra återköp. Men ska du dessutom få dina kunder att rekommendera dig till andra, och berätta om sin goda upplevelse – då gäller det att överträffa kundens förväntan.  Utmaningen ligger i att se och förstå kundens behov och förväntan när alla människor är olika. 

Vi kan hjälpa er att få en vässad verktygslåda i ert kundbemötande genom vår träning kring exempelvis;

  • hur skapar du ett bättre första intryck
  • hur skapar du positiv påverkan i ett servicesamtal 
  • lär känna din egen och din kunds kommunikationsstil – KOMMUNICERA MED FÄRGER (DISC) 
 
Kundservice

Nöjda kunder lönar sig!

Allt fler företag mäter hur deras service upplevs av kunden. Anledningen är enkel. Det finns undersökningar som visar att 1 procentenhets förbättrad kundnöjdhet leder till 5 % ökad lönsamhet

Nöjdare kunder är mer lojala och mer benägna att göra återköp. Men ska du dessutom få dina kunder att rekommendera dig till andra, och berätta om sin goda upplevelse – då gäller det att överträffa kundens förväntan.  Utmaningen ligger i att se och förstå kundens behov och förväntan när alla människor är olika. 

Vi kan hjälpa er att få en vässad verktygslåda i ert kundbemötande genom vår träning kring exempelvis;

  • hur skapar du ett bättre första intryck
  • hur skapar du positiv påverkan i ett servicesamtal 
  • lär känna din egen och din kunds kommunikationsstil – KOMMUNICERA MED FÄRGER (DISC) 
 

En av våra kunders upplevelse

”Marginalen Banks kundservice har sedan 2015 anlitat Agnes Reuterskiöld som utbildare inom samtalshantering och merförsäljning. Vi kände att vi ville ge alla våra handläggare en grund att stå på vad gäller de verktyg som finns inom samtalsteknik, för att kunna ge våra kunder en service i världsklass.

Agnes coaching har varit både uppskattad och givande och var en bidragande orsak till att vi 2015 nominerades till Sveriges bästa kundservice inom bank & finans!”

Peter Wennerström 

Chef kundservice, Marginalen Bank