Försäljning
Försäljning

Vad är försäljning?

Visste du att det rings ungefär 1,5 miljoner säljsamtal varje vecka? Det sägs att 5 % tackar JA till allt oavsett hur du som säljare gör. Räcker det för dig och er organisation så behöver du inte läsa vidare. Men de flesta företag behöver få ut mer av sina säljkanaler. Utmaningen är samtidigt att det finns en ökad, utbredd trötthet på säljare, på grund av att allt för många använder sig av PUSH-metoden, vilket innebär att man på kortast möjliga tid öser fram egenskaper om sin produkt/tjänst. Resultatet blir oftast ett klick i örat. 

Vi hjälper er att öka resultaten genom att skapa ett intresse som gör att du når fram i bruset!

Försäljning

Vad är försäljning?

Visste du att det rings ungefär 1,5 miljoner säljsamtal varje vecka? Det sägs att 5 % tackar JA till allt oavsett hur du som säljare gör. Räcker det för dig och er organisation så behöver du inte läsa vidare. Men de flesta företag behöver få ut mer av sina säljkanaler. Utmaningen är samtidigt att det finns en ökad, utbredd trötthet på säljare, på grund av att allt för många använder sig av PUSH-metoden, vilket innebär att man på kortast möjliga tid öser fram egenskaper om sin produkt/tjänst. Resultatet blir oftast ett klick i örat. 

Vi hjälper er att öka resultaten genom att skapa ett intresse som gör att du når fram i bruset!

Våra verktyg

Våra verktyg

Vi kan bl.a hjälpa er med att: 

 • se var ni har ev. utmaningar i säljprocessen
 • ge insikt i grundläggande nycklar bakom försäljningsprocesser
 • skapa förståelse för och etablera en tydlig samtals/kundmötesstruktur 
 • träna på införsäljning och invändningshantering i simulerad miljö
 • få övningar och material för att säkerställa fortsatt träning och bestående förändringar
 • förbättra era möjligheter att nå fram till varje kund genom insikt i våra olika beteende-och kommunikationsstilar- DISCSÄLJA MED FÄRGER! 
  • Lär känna din egen beteendestil 
  • Vilka är dina styrkor resp- utmaningar?
  • Vilka anpassningar kan du behöva göra för att nå fram till olika kunder?
VÅRT ARBETSSÄTT

VÅRT ARBETSSÄTT

Att arbeta in förändringar i vardagen måste få ta lite tid. Vi brukar därför paketera följande steg:

 1. Förstudie där vi tillsammans diskuterar igenom utmaningar och önskat resultat och får tillfälle att skapa oss en egen bild genom medlyssning och/eller sambesök. 
 2. Vi varvar teori och praktik i olika block, där vår styrka ligger i att skapa gemensamma insikter och samsyn på ett lättsamt men tydligt sätt. Vi använder ofta ex. utifrån andra liknande miljöer med hjälp av inspelningar/videoklipp etc.  för att skapa bättre förståelse för den egna situationen. 
 3. Vi lägger också fokus på att få möjlighet att omsätta insikter till praktisk träning, i simulerade miljöer/rollspel och göra gemensamma reflektioner via ex. gemensam samtalsanalys av inspelade samtal. 
 4. Hemläxa med konkret feedback som kan tillämpas i verkligheten. 
 5. Uppföljning, analys och reflektion. 

Vi arbetar både gruppvis med säljare såväl som individuellt.